Het vademecum bevat een waaier aan mogelijkheden om bermmaaisel te beperken en te verwerken zonder afbreuk te doen aan het ecologisch bermbeheer.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Juni 2006
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur en milieu