Heel wat vogelsoorten uit het landbouwgebied gaan sinds enkele decennia sterk achteruit. Dit rapport richt zich op maatregelen om de achteruitgang van akkervogels een halt toe te roepen en om te keren naar herstel.
Publicatiedatum Februari 2005
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Olivier Dochy, Maarten Hens
Reeks Rapport IN.R.2005.01