De verhoogde instroom van vluchtelingen zorgt voor druk op het Vlaamse en lokale beleid. Om de gemeenten te ondersteunen stelt de Vlaamse Regering 20 miljoen euro extra ter beschikking van steden en gemeenten met een hoge instroom. De extra middelen moeten toelaten dat zij een beleid op maat van lokale noden kunnen ontwikkelen. Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering werkte een uitgebreid aanbod uit om lokale besturen te ondersteunen. De gids bevat een dertigtal goede praktijken op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, welzijn, vrije tijd, vrijwilligersinitiatieven...

Lees de publicatie

Publicatiedatum
September 2016
Publicatietype
Gids
Thema's
Lokale besturen , Inburgering en integratie