De brochure is een leidraad met richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen zodat leerlingen en leerkrachten op school veilig en gezond kraantjeswater kunnen drinken.