Gedaan met laden. U bevindt zich op: Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid

Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid

Rapport
januari 2024
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Relatief nieuw binnen het Vlaams Cultuurbeleid is het Strategisch Kader Internationaal Cultuurbeleid (ICB), een beleidsdomeinoverschrijdende strategie voor 2021-2025. Deze strategie heeft drie doelstellingen: het versterken van de internationale positie van actoren, goederen en praktijken, het stimuleren van internationale samenwerking, netwerken en uitwisseling, en het in de wereld zetten van Vlaanderen als State of the Art. De strategie is primair sectorgedreven. Tegelijkertijd wordt het ICB ingezet voor de internationale positionering van Vlaanderen. De strategie is sterk gericht op activiteiten in het buitenland en legt de focus op geografische prioriteiten en synergie en complementaire samenwerking tussen overheidsinstanties en bovenbouw. De vele recente maatschappelijke en sectorale disrupties, die een impact hebben op de internationalisering van de culturele sectoren, geven aanleiding om dit vigerende kader onder de loep te nemen. In deze context ontwikkelde IDEA Consult in opdracht van het Departement Cultuur, Jeud en Media een ‘Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid’. Deze Veldtekening dient als input voor voeding voor een herijking van het ICB. De (deel)sectoren binnen de scope zijn: beeldende kunsten, podiumkunsten, professionele muziek, circuskunsten, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, literatuur, audiovisueel (incl. film en games), architectuur en vormgeving. De Veldtekening brengt de ontwikkelingen in die sectoren in kaart en matcht ze met het huidig strategisch Kader. Op basis daarvan zijn verbeterpunten opgesteld.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme