Dit is een publicatie van de Vlaamse overheid over het verkennen van de toekomst in een beleidscontext. Naast een algemene begripsbepaling is de handleiding gericht op de organisatie van scenarioworkshops als een mogelijke methode om de toekomst te verkennen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum December 2005
Publicatietype Leidraad
Thema's Toekomstontwikkeling