Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlenging tijdelijk gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams Opleidingsverlof schooljaar 2024-2025. Advies SERV

Verlenging tijdelijk gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams Opleidingsverlof schooljaar 2024-2025. Advies SERV

Beleidsadvies
juni 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.
Publicatiedatum
Juni 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Leren en werken , Arbeidsmarkt