Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verschijningsplicht ouders in het kader van de wet jeugdbescherming en het jeugddelinquentierecht. Advies Vlaamse Raad WVG

Verschijningsplicht ouders in het kader van de wet jeugdbescherming en het jeugddelinquentierecht. Advies Vlaamse Raad WVG

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 51 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en artikel 15 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de verschijningsplicht voor ouders.
Publicatiedatum
Maart 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Jeugd
Doelgroep
Ruim publiek