Conform artikel 174 van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming maakt OVAM jaarlijks een verslag over de uitvoering van het Bodemdecreet.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Bodem

Vorige edities