Wanneer iemand buiten de context van een archeologisch onderzoek per toeval archeologische objecten of een archeologische site vindt, moet hij dit melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed1. Dit gebeurde 143 maal in 2020. 19 van deze meldingen leidden tot een archeologische opgraving. In verschillende situaties is een onderzoek met ingreep in de bodem echter niet nodig. Het archeologisch onderzoek beperkt zich dan tot een terreinevaluatie en het registreren van de gemelde vondsten. Dit rapport bevat een selectie van archeologisch relevante toevalsvondsten zonder bodemingreep uit 2020. Deze willekeurige selectie toont aan dat archeologische terreinevaluaties beperkt in oppervlakte, ook interessante en relevante archeologische kenniswinst kunnen opleveren.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Isabelle Jansen (ed.)
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 255