De handleiding is een informatiebron bij de bestrijding van verwaarlozing van woningen. Ze wil een antwoord geven op de meest voorkomende vragen waarmee de gemeenten op het terrein worden geconfronteerd.
Publicatiedatum Oktober 2019
Publicatietype Leidraad
Thema's Woonbeleid