Gedaan met laden. U bevindt zich op: Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen. Advies VARIO

Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen. Advies VARIO

De adviesvraag toont de bezorgdheid over het bewaren en bewaken van voldoende vrijheid van onderuit in een context waarin men een meer missiegericht beleid gaat voeren enerzijds, maar anderzijds ook de ambitie heeft om meer maatschappelijke impact te realiseren met overheidssubsidies. Die bezorgdheid bleek onder meer ook uit een vraag en antwoord m.b.t. missiegerichte innovatie in het Vlaams parlement in januari 2021.11 Er bestaat dus een spanningsveld tussen enerzijds initiatieven van onderuit bewaren en anderzijds specifieke (maatschappelijke) doelen verwezenlijken. De vraag naar een evenwicht tussen bottom-up- en top-downsteun is niet nieuw.12 Ze krijgt wel een extra dimensie door het missiegericht beleid en is daarnaast ook heel actueel o.w.v. de grote hoeveelheid middelen die worden ingezet n.a.v. de relance.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Ondernemen