Het Landbouwrapport 2018 heeft als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De uitdagingen zijn complex en met elkaar verweven. In dit achtergrondrapport geven onafhankelijke experts uit beleid, onderzoek en middenveld hun visie op de uitdagingen waarmee de Vlaamse landbouw geconfronteerd wordt en hoe de sector daarmee zou moeten omgaan.

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouw- en visserijbeleid