Het Vlaams Bemiddelingsboek bundelt sinds 2018 de eerstelijnsklachtenrapporten van de Vlaamse overheidsdiensten en sociale huisvestingsactoren. Voor 2018 werden die rapporten gebundeld in het Klachtenboek.
Publicatiedatum Maart 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Klachten over de overheid

Vorige edities