Het Vlaams Bemiddelingsboek bundelt sinds 2018 de eerstelijnsklachtenrapporten van de Vlaamse overheidsdiensten en sociale huisvestingsactoren. Voor 2018 werden die rapporten gebundeld in het Klachtenboek.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Klachten over de overheid

Vorige edities