De SERV schaart zich achter het voornemen van de Vlaamse Regering om een Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het initiatief ligt in lijn met eerdere vragen van de SERV om de kansen op het vlak van digitale transformatie ten volle te grijpen, de digitalisering mee te sturen en negatieve gevolgen te vermijden. De SERV ondersteunt ook de voorziene concrete projecten waaronder persoonlijke datakluizen om de gebruiker centraal te stellen in de regie en de zeggenschap over zijn data. De sociale partners wijzen er wel op dat er nog veel uitdagingen en onzekerheden zijn. De SERV vraagt dan ook aan de Vlaamse Regering om de doelstellingen en opdrachten concreter in te vullen en meer duiding te geven over de taken van algemeen belang, het statuut, de governance en de financiering. Het voorliggende voorontwerp is bovendien slechts een eerste stap. Het bekomen en het behouden van vertrouwen van burgers en ondernemingen is cruciaal. De SERV wijst daarom op het belang van een gebruikersgericht perspectief, federale samenwerking en afstemming met Europese kaders.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Vlaamse overheid