Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan is een beleidsinstrument voor de regeerperiode 2020-2024 en bevat de visie van de Vlaamse Regering op het te voeren beleid op het vlak van jeugd- en kinderrechten. Het plan is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen en Brussel tussen 0 en 30 jaar.
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Jeugd , Kinderen en jongeren