De vierde editie van de Vlaamse Armoedemonitor brengt ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen op een bevattelijke en overzichtelijke manier in kaart. Armoede is meer dan een tekort aan inkomen. Het verwijst naar een geheel van onderling verbonden vormen van uitsluiting op verschillende domeinen van het individuele en sociale leven. Financiële moeilijkheden zijn tegelijk vaak oorzaak en gevolg van achterstelling op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid en maatschappelijke participatie. Voor elk van deze levensdomeinen werden dan ook indicatoren opgenomen in de monitor. Waar mogelijk wordt de Vlaamse armoedesituatie vergeleken met de situatie in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Publicatiedatum
Juli 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Armoede