De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. De jaarrapporten bevatten het verslag van de werkzaamheden van de Vlaamse Bemiddelingscommissie tijdens het schooljaar en een aantal knelpunten en aanbevelingen.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Buitengewoon onderwijs , Gelijke kansen in het onderwijs , Secundair onderwijs

Vorige edities