De Vlaamse Landmaatschappij maakt werk van een veerkrachtige open ruimte vol leven. We versterken de open ruimte en het platteland zodat die beter opgewassen zijn tegen klimaatverandering. We werken mee aan het beleid en we investeren in bodem-en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. Op het platteland en in de stadsrand werken we aan een mooie en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inrichting van de open ruimte
Auteur(s)
Stijn Messiaen