Het rapport geeft een socio-economische profielschets van de Vlaamse Rand rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Verschillende thema’s komen aan bod: demografie, economie en arbeidsmarkt, armoede, onderwijs, cultuur en welzijn, ruimtegebruik en wonen, mobiliteit, criminaliteit en de bestuurskracht. De tijdreeksen geven, indien mogelijk, een overzicht van de ontwikkelingen tussen 2008 en 2018.
Publicatiedatum
September 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Vlaamse Rand
Auteur(s)
Met medewerking van Statistiek Vlaanderen

Vorige edities