Het rapport presenteert de basisresultaten van de meting 2016 van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers en brengt de evolutie over het voorbije decennium in kaart (2007, 2010, 2013, 2016). Centraal in de rapportering staan (de trends in) de werkbaarheidsgraad, de werkbaarheidsindicatoren en de risico-indicatoren. Behalve de kengetallen voor de volledige populatie van zelfstandige ondernemers in Vlaanderen worden ook gegevens voor deelgroepen (naar geslacht, leeftijd, scholingsgraad, gezinssituatie,…) gerapporteerd.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ondernemen , Kwaliteit van de arbeid
Auteur(s)
Ria Bourdeaud'hui, Frank Janssens, Vanderhaeghe, Stephan