De studie is een kwantitatieve analyse van de Vlaamse deelname aan het Vierde Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratieactiviteiten van de Europese Unie. Er wordt bekeken in welke mate de verschillende Vlaamse actoren (universiteiten, hogescholen, bedrijven, onderzoekscentra en andere instellingen) aan het Vierde Kaderprogramma als geheel en aan de afzonderlijke onderzoeksprogramma's hebben deelgenomen.
Publicatiedatum
Oktober 2001
Publicatietype
Studie
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek
Auteur(s)
Pascale Dengis, Erwin Dewallef, Veerle Lories