Het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratieactiviteiten is een meerjarig onderzoeks- en stimuleringsprogramma waarbinnen de activiteiten van de EU op het vlak van onderzoek en technologische ontwikkeling op lange termijn worden uitgezet. In het rapport wordt de Vlaamse deelname aan het zesde kaderprogramma op een kwantitatieve manier geanalyseerd. De kwantitatieve analyse laat toe om na te gaan hoe de Vlaamse onderzoekers het doen in de Europese onderzoeksruimte.
Publicatiedatum
Februari 2009
Publicatietype
Studie
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek , Technologie , Innovatie