Het rapport brengt toekomstige uitdagingen in Vlaanderen in kaart en toont welke opportuniteiten zich voordoen op het vlak van wetenschap, technologie en innovatie. Het is een referentiekader voor het bijsturen van bestaande innovatietrajecten en het uitstippelen van nieuwe.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Augustus 2014
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Auteur(s) Boris Debeuf, VRWI