Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (enz.), met name betreffende de kwestie inrichtingen met schildpadden.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Milieu- en natuurbeleid