Het dossier verzamelt de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens. Het Departement Omgeving brengt in dit document inzichten uit het eigen onderzoek samen met deze uit de gedragswetenschappen en internationaal onderzoek rond voedselverlies bij huishoudens (o.a. in het kader van het Europese REFRESH-onderzoek). Door middel van dagboekonderzoek en een bevraging werden relaties in kaart gebracht tussen de hoeveelheid voedselverlies bij Vlaamse huishoudens, het hieraan gerelateerde aankoopgedrag, de bewaarmethoden en eetpatronen, en de achterliggende kennisleemten, motivatoren en psychologische mechanismen die dit gedrag kunnen verklaren.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame ontwikkeling