Advies over het voorontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten
Publicatiedatum
September 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Overheidsgebouwen