De raad adviseert positief over de samenwerking van de verschillende overheden in België om een gemeenschappelijk informatiesysteem op te zetten voor het uitnodigen van de bevolking tot vaccinatie tegen COVID-19 en voor de organisatie en registratie van deze vaccinatie. Het is goed om het bestaande Vlaamse registratiesysteem (Vaccinnet) te verbreden en om de procedures in de verschillende gewesten en gemeenschappen uniform te laten verlopen. In zijn advies formuleert de raad wel een aantal randvoorwaarden bij de organisatie van de vaccinatie en bij het gebruik van Vaccinnet. Zeker de correcte gegevensdeling en daarmee ook de bescherming van de privacy van de burger zijn uitermate belangrijke randvoorwaarden. Blijvende garanties inzake de bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens zijn noodzakelijk om de vaccinatiestrategie succesvol uit te rollen en het vertrouwen van de bevolking te bewaren en te bevorderen.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Gezondheidszorg