Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel
Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid