Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Advies Vlaamse Raad WVG

Voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
januari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
Dit advies werd behandeld in de Intersectorale kamer van de raad en werd er na schriftelijke stemming op 29 januari 2024 bij consensus aangenomen. De Vlaamse Regering zegt over dit decreet dat het meldpunt een samenwerking is tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en het Vlaams Mensenrechteninstituut. Het moet grensoverschrijdend gedrag aanpakken in de Vlaamse sectoren, door op een laag-drempelige manier meldingen rond grensoverschrijdend gedrag mogelijk te maken. Daarnaast zal het de meldingen monitoren en in kaart brengen. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen worden geformuleerd en structureel worden aangepakt. […] De oprichting van het meldpunt past binnen het engagement van de Vlaams Regering om duurzaam werk te maken van beleidsacties die zowel de fysieke, psychische als seksuele integriteit beschermen.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gezin en samenleving