Het advies heeft tot doel om het effectief terugdringen van de graduele sociale verschillen in welzijn en gezondheid nadrukkelijker op de agenda te plaatsen van het beleid en de relevante actoren. Er is een algemeen gedeelde politieke visie nodig over een structurele en geïntegreerde aanpak van sociale ongelijkheid en de oorzaken ervan. Een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling is een geschikt instrument voor het bepalen van een dergelijke aanpak.
Publicatiedatum
December 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid