Een van de pijlers van het Vlaamse relanceplan is de digitalisering van het leerplichtonderwijs. Onderwijsminister Ben Weyts bracht daartoe in december 2020 de visienota Digisprong, van achterstand naar voorsprong uit. Het is goed dat er extra middelen en beleidsinspanningen komen om ICT in onderwijs te bevorderen. De Digisprong is een antwoord op een reële nood in het Vlaams onderwijs. Toch zijn er elementen in de visienota waarvoor een breed draagvlak ontbreekt. De Digisprong moeten we allemaal maken: niet alleen de scholen zelf, maar ook leraren, leerlingen, ondersteuners en ouders. De Vlor bracht daarom een advies uit met een aantal bemerkingen en de succesfactoren voor ICT-integratie in onderwijs.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's ICT in het onderwijs