Boek dat aan de hand van cijfermateriaal een beeld geeft van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. De cijfergegevens worden voorafgegaan door een schets van de recente sociaal-culturele, economische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Maart 2003
Publicatietype Statistieken
Thema's Algemeen beeld Vlaanderen , Statistieken