Gedaan met laden. U bevindt zich op: VRIND 2002. Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND 2002. Vlaamse Regionale Indicatoren

Statistieken
april 2003
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Boek dat aan de hand van cijfermateriaal een beeld geeft van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. De cijfergegevens worden voorafgegaan door een schets van de recente sociaal-culturele, economische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
April 2003
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Algemeen beeld Vlaanderen , Statistieken