Gedaan met laden. U bevindt zich op: VRIND 2011. Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND 2011. Vlaamse Regionale Indicatoren

Statistieken
oktober 2011
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
VRIND beschrijft de demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke context waarin de Vlaamse overheid optreedt. Daarnaast geeft VRIND aan de hand van indicatoren een overzicht van de ontwikkelingen in materies waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. De inhoud van het boek is gestructureerd rond de grote uitdagingen die in het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 werden opgenomen en die tevens verwijzen naar de grote doorbraken uit het ViA-actieprogramma. Naar aanleiding van het Internationaal Jaar voor de Vrijwilligers werd een afzonderlijke focus aan het vrijwilligerswerk in Vlaanderen gewijd. De cijfers hebben grotendeels betrekking op de situatie in 2010. Waar zinvol en mogelijk, wordt de situatie in Vlaanderen vergeleken met andere Europese landen.
Publicatiedatum
Oktober 2011
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Algemeen beeld Vlaanderen , Statistieken
Doelgroep
Ruim publiek