Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het secundaire onderwijs heeft verlaten heeft zonder voldoende kwalificatie. Het rapport geeft cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2016-2017.
Publicatiedatum Maart 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Secundair onderwijs