Met de Toekomstverkenningen 2025 reikt de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) een kader aan ter inspiratie en bijsturing van bestaande en nieuwe beleidslijnen inzake wetenschap en innovatie. In de toekomst wordt Vlaanderen geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen. Het rapport beschrijft verschillende beleidsprioriteiten om deze uitdagingen succesvol aan te gaan.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Augustus 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Reeks
VRWI-Studiereeks, 26
Doelgroep
Ruim publiek, Personeelsleden van de Vlaamse overheid, Overheid, Natuur- en milieuverenigingen, Bedrijven