Met het oog op de verdere optimalisering van het ruimtelijk aanbestedingsbeleid van de Vlaamse overheid engageren het Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Participatiemaatschappij Vlaanderen zich voor PPS-constructies met volwaardig partnerschap en financiële en maatschappelijke meerwaarde. Het boekje vormt de voorlopige conclusie van een onderzoekstraject naar publiek-private samenwerking, dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Het is een aanbevelingsnota ter attentie van het brede werkveld en de bevoegde beleidsverantwoordelijken.
Publicatiedatum Juli 2016
Publicatietype Boek
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving