Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor plantengroei en dierproductie. Van de totale fosfaatontginning van 27,9 miljoen ton in 2011 werd 82% voor kunstmest en 7% voor diervoeder gebruikt. Een teveel in dier- of plantenvoeding is niet rechtstreeks schadelijk, maar fosforverlies kan ecologische gevolgen hebben. De studie gaat dieper in op de gevolgen voor het oppervlakte- en grondwater, de landbouw, de huishoudens en de industrie.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Water , Milieu en landbouw
Auteur(s)
Fien Amery en Bart Vandecasteele
Reeks
ILVO-mededelingen 196