Welke maatregelen nemen de Vlaamse land- en tuinbouwers tegen langdurige droogte? Het rapport bevat cijfers uit verschillende bronnen en bespreekt de steunaanvragen bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en de resultaten van een enquête bij de deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) tijdens het voorjaar van 2021.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Milieu en landbouw , Bodem