Het rapport bespreekt de verontreiniging van het oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit de emissie-inventaris water van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Publicatiedatum November 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Water

Vorige edities