Gedaan met laden. U bevindt zich op: Weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren. Conceptanalyse en ontwikkeling van een meetinstrument. Eindrapport met executive summary

Weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren. Conceptanalyse en ontwikkeling van een meetinstrument. Eindrapport met executive summary

Rapport
augustus 2023
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het rapport bevat de neerslag van een onderzoeksproject naar ‘weerbaarheid’ of ‘veerkracht’ bij jongeren. Het zijn vaak gebruikte, maar ook complexe begrippen. In het project gingen we op zoek naar conceptuele verheldering en deconstrueerden we het begrippenkader. Dat leidde tot de opmaak van een operationeel-conceptueel kader of model voor veerkracht, dat gevoed werd door de recentste inzichten uit de literatuur en door gesprekken met jongeren. Aansluitend maakten we de oefening hoe we dit complexe kader kunnen operationaliseren en dus meetbaar maken. We ontwikkelden ten slotte een instrument en testten het prototype van dat instrument (zij het in beperkte mate) uit bij jongeren. De doelstellingen en onderzoeksmethode worden uitgebreid toegelicht in een addendum bij dit rapport.
Publicatiedatum
Augustus 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Jeugd , Kinderen en jongeren