De varkenshouderij is een belangrijke economische deelsector in de Vlaamse land- en tuinbouw qua toegevoegde waarde en levert een aantrekkelijk exportproduct. Toch staan de marges al jaren onder druk. De Vlaamse varkenshouders hebben in het verleden volop ingezet op lage kosten, schaalvergroting en goede technische resultaten, maar dit heeft het tij nog niet kunnen keren. Bovendien is de exportgerichtheid van de sector niet alleen een economische sterkte, maar maakt het de sector ook kwetsbaar. Dat doet de vraag rijzen of er niet stilaan inspiratie moet gezocht worden bij andere recepten. Zo is het een mogelijk recept dat Vlaamse (en Belgische) varkenshouders zich (gedeeltelijk) richten op de binnenlandse markt en daar een product afzetten met een hogere meerwaarde i.p.v. een eerder standaardproduct. Het rapport stelt zich dan ook de vraag of de tijd en de Vlaamse/Belgische varkensmarkt rijp zijn voor een meer gedifferentieerd aanbod van varkens(vlees).
Publicatiedatum Januari 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouwbedrijven , Dieren