De wegwijzers beroepsgeheim zijn voornamelijk gericht op de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. Deze wegwijzer reikt een stappenplan aan om na te gaan wie beroepsgeheim heeft. Hoe bepaal je wie onderworpen is aan het beroepsgeheim? Hoe kan je voor jezelf of voor jouw gesprekspartner uitklaren of de spelregels van het beroepsgeheim van toepassing zijn?

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Oktober 2018
Publicatietype
Brochure
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Tim Opgenhaffen, Johan Put