De wegwijzers beroepsgeheim zijn voornamelijk gericht op de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. Deze wegwijzer klaart uit met welke spelregels je rekening moet houden als je onderworpen bent aan een discretieplicht.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum November 2018
Publicatietype Brochure
Thema's Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s) Anne-Sophie Versweyvelt, Johan Put