De wegwijzers beroepsgeheim zijn voornamelijk gericht op de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. Deze wegwijzer klaart uit welke mogelijkheden het recht biedt en of er sprake is van een meldrecht dan wel een meldplicht. Als de (maatschappelijke) veiligheid of de integriteit van een cliënt in het gedrang komt, kan het noodzakelijk zijn om een beroep te doen op politie of justitie. Wanneer kan, mag of moet een hulpverlener melden aan politie of justitie?

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Brochure
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Anne-Sophie Versweyelt, Johan Put