De wegwijzers beroepsgeheim zijn voornamelijk gericht op de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. Deze wegwijzer reikt een kader aan waarbinnen een casusoverleg kan worden georganiseerd en vestigt de aandacht op de aspecten die moeten worden uitgeklaard vooraleer je kan deelnemen aan een casusoverleg.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Brochure
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Anne-Sophie Versweyelt, Johan Put