Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werk-naar-werk transities. Mobiliteit vanuit een institutioneel perspectief. Knelpunten, belemmeringen en opportuniteiten van loopbaaninstrumenten

Werk-naar-werk transities. Mobiliteit vanuit een institutioneel perspectief. Knelpunten, belemmeringen en opportuniteiten van loopbaaninstrumenten

Onderzoeksrapport
juni 2021
Departement Werk en Sociale Economie
Onze loopbanen zullen de komende jaren almaar dynamischer worden. Dat gaat gepaard met onzekerheden. Om die te kunnen ondervangen is het belangrijk om werk-naar-werk-transities zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit VIONA-onderzoek, uitgevoerd door AMS in samenwerking met SD Worx, zoomt in op factoren die jobmobiliteit belemmeren. Welke drempels en obstakels spelen hier mee? Op welke contextfactoren kunnen we ingrijpen om een verschil te maken op het vlak van loopbaanmobiliteit? In welke mate komen de bestaande overheidsmaatregelen hieraan tegemoet? Hoe kunnen we loopbaanmobiliteit ondersteunen vanuit het beleid? De studie brengt het landschap rond jobmobiliteit in beeld, met het hele scala aan maatregelen en werkte ook een aantal cases meer in de diepte uit. De in kaart gebrachte maatregelen spelen in op verschillende contexten en aspecten en hebben een variërende focus: soms op de werkgever, soms op de werknemer, soms op opleiding, soms op loopbaan(her)oriëntatie. Deze verscheidenheid aan maatregelen geeft de mogelijkheid flexibel rekening te houden met de verschillende contexten. Maar er is ook nood aan een meer coherente aanpak. Ook blijkt de behoefte aan meer informatieverstrekking en sensibilisering. Deze en andere aanbevelingen zijn in het onderzoek terug te vinden.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Loopbaan , Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Sofie Jacobs, Sarah Desmet, Roosmarij Clercx, Eva Geluk, Ans De Vos (Antwerp Management School (AMS)) i.s.m. Jan Laurijssen (SD Worx)