Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.
Publicatiedatum
Juli 2013
Publicatietype
Brochure
Thema's
Kwaliteit van de arbeid