Leren op de werkplek is één van de manieren om talenten van werknemers te ontwikkelen. In deze brochure leest u hoe bedrijven leren op de werkplek vorm geven, het een plaats geven in hun opleidingsbeleid en sociaal overleg.In deze brochure ligt de nadruk op de voorbeelden uit de praktijk aangedragen vanuit eigen onderzoek, projecten en de 101 goede voorbeelden die verzameld werden door de SERV.
Publicatiedatum April 2009
Publicatietype Studie
Thema's Kwaliteit van de arbeid
Doelgroep Ruim publiek