De maandelijkse werkloosheidscijfers zijn telkens momentopnames, maar daarachter vindt continu een dynamisch proces van in- en uitstromende werkzoekenden plaats. Veel werkzoekenden vinden snel en vlot de weg naar werk, maar voor anderen verloopt dit een stuk moeizamer. Deze Ontcijfert staat stil bij de dynamische werkloosheidsstromen en werpt een blik op de verschillende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waartoe maar liefst 4 op 5 niet-werkende werkzoekenden behoren.
Publicatiedatum
December 2011
Publicatietype
Nieuwsbrief
Thema's
Arbeidsmarkt
Auteur(s)
VDAB studiedienst
Reeks
VDAB Ontcijfert nr. 25